Fysikalisk terapi

fysio
Inom fysioterapin tillämpas också fysikalisk terapi som komplement till manuell terapi. Med den fysikaliska terapin avses utnyttjandet av värme, ljus, elektricitet och andra fysikaliska effekter.

Dessa metoder används för att lindra smärtor, öka ämnesomsättningen samt öka och upprätthålla töjbarhet och avslappning i mjukvävnader.

Behandlingsmetoder inom det specialiserade området fysikalisk terapi:

• Ytvärmebehandlingar: Vi använder ett värmepaket som består av lera och sand och förvaras i 55 gradigt vatten. Värmepaketet används som förbehandling för att mjuka upp klientens muskler. Värme påskyndar också effekterna av den manuella terapin.

• Djupvärmebehandlingar (ultraljud): Ultraljud – som genererar djupvärme – sätter igång blodcirkulationen i området som ska behandlas. Ultraljud används för att mjuka upp ärrbildning i senor och muskler som skadats. Med ultraljud behandlas också inflammationer och svullnader. 

• Laserbehandling: Medicinsk laser kan användas för att behandla egentligen alla typer av fysiska smärtor. Med den här tekniken försnabbas exempelvis läkning av benbrott, ligg- och andra djupa sår. Laser dämpar inflammationer och behandlar också idrotts- och belastningsskador som valpsjuka, förslitna leder och nervskador effektivt. Vi har tillgång till senaste och modernaste laserteknik. 

• Elbehandling: Elektricitet används i fysioterapeutiskt syfte för att irritera eller för att stimulera ett sjukt område för att skapa en reaktion. På så sätt producerar kroppen endorfin och vita blodkroppar, vilket minskar smärtan. El kan också användas för att stimulera en svag eller förlamad muskel eller för ta bort svullnader.

• Sträckbehandlingar: Sträck- eller traktionsbehandlingar används för att behandla olika förslitningar i ryggen eller i leder. Behandlingen utförs antingen manuellt eller maskinellt.

• Kylbehandlingar:Kyla lindrar smärta och sänker svullnader.

Har du frågor angående fysikalisk terapi? Ta kontakt via telefon 06 317 7020 eller via mail eurofysio@eurofysio.fi

Boka tid till fysioterapeut via telefon tel. 06 -317 7020 eller boka tid via nätet!
anilogo